PALVELUT

Kotipalvelu Kastehelmen tarjoamat kotihoito ja kotipalvelut auttavat arjessa selviytymisessä. Kotipalvelun sisältö sovitaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kotipalvelu voi olla esimerkiksi viikottainen perussiivous tai koostua erilaisista pikku askareista.Tarjoamme kotihoidon palveluja joko säännöllisinä tai tilapäisinä asiakkaan tarpeesta riippuen. Kotihoidon palvelua voi saada ympärivuorokautisesti. Palvelun tarve kartoitetaan maksuttomalla arviointikäynnillä yhdessä asiakkaan tai hänen halutessaan omaisten ja läheisten kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

 

 

 


Kotipalvelu Kastehelmi olemme erikoistuneet palvelemaan näitä ihmisiä erityisesti:

 

Ikäihmiset
jotka eivät vointinsa vuoksi kykene
huolehtimaan omista arjen asioista.
 
Mielenterveyskuntoutujat
Psyykkisen voinnin tasapaino voi tarvita erityisiä
tukitoimia jotta asiakas kykenee asumaan turvallisesti
kotonaan.

 

Kehitysvammaiset henkilöt
Sellaiset kehitysvammaiset ihmiset jotka kykenevät
toimimaan myös omatoimisesti, ilmaisemaan tarpeensa
sanallisesti, mutta tarvitsevat tukipalveluja lisäksi
selviytyäkseen arjesta.

 

Palvelut joita tarjoamme:
Apteekkiasiointi

Kotihoito

Saattoapu

Siivous
 
Palveluohjaus: lomakkeiden täyttö, tukien hakemisessa
avustaminen.
Toiminta suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden ja
tarpeiden mukaisesti.

 

Hinnasto:

1 tunnin käynti 45€ alv10% 49€

2 tunnin käynti 67€ alv10% 73€

3 tunnin käynti 82€ alv10% 89€

4 tunnin käynti 110€ alv10% 120€

 

Jossain tapauksissa mahdollista saada palvelu arvonlisäverottomana. Palvelun sisältö määritellään kartoituskäynnillä, mikä on maksuton palvelu Kotipalvelu Kastehelmessä. Kunta voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palvelun tarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tällöin tukipalvelujen ostaja voi käyttää hyväkseen verotuksen kotitalousvähennystä. Tietoa yksityisistä palveluntuottajista voi saada kunnan ikäihmisten palvelupisteestä tai seniori-infosta.

 

Mielenterveys ja päihdekuntouttajat saavat neuvoa kuntien mielenterveys ja päihdepalvelu infosta.

KP TAKSI

 Kotipalvelu Kastehelmen erikoisuutena on taksipalvelu. Kunnioitamme jokaista asiakasta ja heidän avun tarvetta. Meille on kunnia asia tarjota laadukasta kotipalvelua ja kuljetuspalvelua Uudenmaan alueella. KP TAKSIN kuluttaja hinnasto on voimassa, kun tilataan soittamalla.Numeroon 0449869115 Hinnat sisältää alv 10%
 
Lähtömaksu arkisin klo 06-18 (3€
Lähtömaksu iltaisin klo 18-06 (6€
Matkataksa 1km                        (1,20€
Avustamislisä, jos asiakas tarvitsee avustamista (20,00€
KP TAKSI PALVELEE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Maksuvälineenä käy käteinen, pankkikortti, visa electron, visa, mastercard
 
 

 

 

 

 

Kotipalvelu Kastehelmen arvot

Kohtaamme palvelun ostajan ja hänen läheisensä yksilönä. Arvostamme erilaisia mielipiteitä ja huomioimme ne arjessa ja palveluja suunniteltaessa.
Kannamme vastuun ihmisten hyvinvoinnin edellytyksistä. Tuemme hyvän ja virikkeellisen arjen sujuvuutta.

Luotettava kumppani

 

Olemme mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa. Ohjelman kautta tilaajavastuuraporttimme on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia enää tarvita

 

Raportit-palvelu

 

Luotettava Kumppani ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa.