PALVELUT

Kotipalvelu Kastehelmen tarjoamat kotihoito ja kotipalvelut auttavat arjessa selviytymisessä. Kotipalvelun sisältö sovitaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kotipalvelu voi olla esimerkiksi viikottainen perussiivous tai koostua erilaisista pikku askareista.Tarjoamme kotihoidon palveluja joko säännöllisinä tai tilapäisinä asiakkaan tarpeesta riippuen. Kotihoidon palvelua voi saada ympärivuorokautisesti. Palvelun tarve kartoitetaan maksuttomalla arviointikäynnillä yhdessä asiakkaan tai hänen halutessaan omaisten ja läheisten kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

 

 

Kotipalvelu Kastehelmen arvot

Kohtaamme palvelun ostajan ja hänen läheisensä yksilönä. Arvostamme erilaisia mielipiteitä ja huomioimme ne arjessa ja palveluja suunniteltaessa.
Kannamme vastuun ihmisten hyvinvoinnin edellytyksistä. Tuemme hyvän ja virikkeellisen arjen sujuvuutta.

Luotettava kumppani

Olemme mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa. Ohjelman kautta tilaajavastuuraporttimme on aina ajan tasalla.